Sava d.o.o. Inženjering i projektiranje

sjedište tvrtke: Tina Ujevića 2, 47 000 Karlovac

adresa ureda: Jurja Križanića 6, 47 000 Karlovac

županija: Karlovačka županija

država: Hrvatska     

 

      KONTAKT:

             Tel.   047 611 989047 611 989

             Fax.  047 636 661

             Mob. 098 246 520098 246 520

             Email: mrak@sava-karlovac.hr