inženjering i projektiranje

Usluge koje nudimo:

Inženjering na području niskogradnje i hidrogradnje (kanalizacije, ceste, nogostupi, uređenje okoliša, potporni zidovi, odvodnje, drenaže itd.)
Nadzor nad gradnjom (savjetujemo i vršimo nadzor nad gradnjom u skladu s projektnom dokumentacijom)
Vršimo izradu i izvedbu projektne dokumentacije
Geodetsko i građevinarsko premjeravanje terena i objekata
Geodetsko-katastarski poslovi